จองวันสอบ

นักศึกษาที่พร้อมสอบวิชาใด ให้ดำเนินการดังนี้

  1. แจ้ง อ.ที่ปรึกษา เพื่อนัดหมายวันสอบ

  2. เข้าสอบตามนัดหมาย

ວັນທີທົດສອບປື້ມ

1. ບອກໃຫ້ຄູຈັດແຈງມື້ສອບເສັງ

2. ມາທົດສອບ