หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 

  • เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้บริหาร เลื่อนตำแหน่ง

  • เรียนเดือนละ 1-2 วิชา ไม่ต้องเดินทาง

  • ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง

  • ค่าใช้จ่ายเดือนละ 2500 บาท

  • กพ.รับรอง

 2. ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์

  • เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานภาครัฐ เลื่อนตำแหน่ง

  • เรียนเดือนละ 1-2 วิชา ไม่ต้องเดินทาง

  • ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง

  • ค่าใช้จ่ายเดือนละ 2500 บาท

  • กพ.รับรอง

 3. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

  • เรียน 12 เดือนๆละ 1 วิชา ไม่ต้องเดินทาง

  • ทำรายงานศึกษาอิสระก่อนจบ

  • ระยะเวลารวม 15 เดือน

  • กพ.รับรอง

 4. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

  • เรียน 12 เดือนๆละ 1 วิชา ไม่ต้องเดินทาง

  • ทำรายงานศึกษาอิสระก่อนจบ

  • ระยะเวลารวม 15 เดือน

  • กพ.รับรอง

ເປີດຫລັກສູດ

 1. ປະລິນຍາຕີ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາບໍລິຫານ

 2. ປະລິນຍາຕີ ການບໍລິຫານສາທາລະນະ

 3. ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ